130 Novgorodskaya str., Malaya Vishera, Novgorod region, Russia

130 Novgorodskaya str., Malaya Vishera, Novgorod region, Russia, 176260